De sleutel tot welbevinden
27 januari 2019 

De sleutel tot welbevinden

De tragiek van vele mensen ligt in het feit dat zij diep in zich over het vermogen beschikken gelukkig te worden, doch daar niet in slagen. Hun rendement ligt ontstellend laag en mislukkingen, spanningen en alle vormen van conflict en ontmoediging zijn daar het onontkoombaar gevolg van. Toch kunnen wij allen slagen in dit leven en de grootste prestaties en het diepste welbevinden bereiken. Het volstaat het geheim te ontdekken van die mensen die schitterend slaagden en ons vervolgens hun persoonlijkheidstrekken eigen te maken.

Als wij die gelukkige mensen bestuderen, dan zien wij dat zij de grootste rem op hun verwezenlijkingen weggenomen hebben en deze vervangen door een krachtige motor. Zowel die rem als die motor zitten in ons onbewuste. Het onbewuste is het geheel van opvattingen en associaties die onze gedachten en ons gedrag voortdurend bepalen. Het is onze fundamentele mentaliteit die, wanneer zij defensief is, ons leven banaal houdt en als zij constructief is, ons doet groeien naar de hoogste toppen.

De tragiek zit hierin dat de mensen denken dat het onbewuste onbeïnvloedbaar is, zodat zij daar levenslang het slachtoffer van blijven. Na vele mislukkingen gaan ze dan ook denken dat het welbevinden voor hen onbereikbaar is. Doch zij die het beu zijn op die manier te blijven sukkelen, beginnen met die defensieve mentaliteit om te zetten in een constructieve. De enige manier om ons onbewust te beinvloeden is positieve gedachtente blijven herhalen in onze verbeelding en ons van ons doel steeds bewuster te maken. Zo ontstaan in ons vijf krachten, die onweerstaanbaar leiden tot het geluk of welbevinden, op voorwaarde dat zij samen aanwezig zijn. In mijn Intensive programma’s gaan we hiermee aan de slag.

Vijf sleutels tot welbevinden

Geloof

Onze eerste kracht is het geloof. Ik geloof dat ik al mijn diepste verlangens kan verwezenlijken, en alle nodige vaardigheden daartoe kan aanleren. Geloof is de zekerheid voor het bewijs werd geleverd. Het berust op het feit dat de hele mensengeschiedenis door, er steeds zaken zijn gebeurd die de stoutste verwachtingen overtroffen. Dat nog niemand, wanneer hij echt in zichzelf heeft geloofd, zijn eigen grenzen heeft bereikt. Als anderen het kunnen, kan ik het ook.

Eerst geloven, dan zien

Is de leuze waarmee de grootste wonderen werden verricht. Er bestaat geen toeval of tegenslag en evenmin begaafdheid of spontane bekwaamheid. Iets kunnen, is altijd de vrucht geweest van steeds weer proberen en het telkenmale beter doen. Nooit meer zal ik zeggen:” Ik weet het niet” of “Ik kan het niet”. Want als we zo denken, dan is een ding zeker: we zullen het nooit weten en we zullen het nooit kunnen. Er is geen andere mogelijkheid.

Durf

Onze tweede kracht is de durf. We moeten de gewoonte hebben op een vooraf bepaald moment aan ons besluit te beginnen, ook al zijn we de eersten en al lijken de risico’s groter dan ooit tevoren. Voortdurend tracht ons onbewust ons te overtuigen dat het nog veel te vroeg isd, en dat we nog alle tijd hebben. Wij stellen de start uit, omdat we zogezegd nog niet over alle informatie beschikken. Nochtans is het onmogelijk alles vooraf te weten. Immers, we moeten voorbij de eerste bocht zijn, om de tweede bocht te kunnen zien. Durven beginnen is voor de helft geslaagd zijn en kunnen kan alleen door te oefenen.

Doorzettingsvermogen

Onze derde kracht is het doorzettingsvermogen. Het doorzettingsvermogen is een gewoonte die gemakkelijk wordt aangeleerd, en die hierin bestaat dat wij onze eigen en vrijwillige gevormde beslissingen altijd tot het einde toe verwezenlijken. Ons doorzettingsvermogen is onze grootste kracht, en als we die beginnen te ondermijnen, brengen we onszelf de doodsteek toe. Als we vooraf niet zeker weten of een bepaalde methode de juiste is, dan moeten we in ons project evaluatiemomenten voorzien. Doch zolang zo’n evaluatiemoment niet is bereikt, mogen we nooit opgeven.

Constructieve zelfkritiek

Onze vierde kracht is de constructieve zelfkritiek waarmee we onze mislukkingen analyseren. Mislukkingen zijn onvermijdelijk, maar nooit een bewijs van onvermogen of onbereikbaarheid. Ze zijn enerzijds de bevestiging van het feit dat we de moed hadden iets te proberen en anderzijds een onschatbare bron aan inzicht, zelfkennis en zelfverbetering. Een mislukking is steeds een spoorslag in de goede richting. Analyseren betekent net zoang onderzoeken tot we factoren vinden die binnen ons bereik liggen. Een mislukking is altijd onze fout, zolang we de oorzaak buiten onszelf situeren, zijn we machteloos en verloren.

Genieten

Onze vijfde kracht is kunnen genieten, kunnen opgaan in al het mooie dat wij hebben gekregen en dat wij zelf hebben gerealiseerd, zonder ons daarbij te ergeren aan onvolmaaktheden. Het geluk ligt niet in de volmaaktheid, maar in het besef ernaar te groeien. Dit geluksbesef is de energiebron voor de volgende grootste prestatie.

De vraag kan gesteld worden waarom ons onbewuste zo’n blok aan ons been is. Het antwoord is eenvoudig: het heeft spontaan de neiging meer rekening te houden met de gevolgen op korte termijn, dan met de gevolgen op lange termijn en voor elke mislukking een sussende verklaring te vinden. Zolang wij ons onbewuste niet hebben heropgevoed, zal het ons in de verkeerde richting blijven duwen.

Deze nieuwe ideeen gingen in het begin gepaard met een zeker scepticisme. Maar naarmate ik vorderingen maakte, begon ik mij te realiseren dat ook ik, net als anderen, het geluk kan bereiken waarvan ik droom. En meteen besefte ik dat dit scepticisme de laatste stuiptrekking was van mijn defensieve mentaliteit.

Nu weet ik dat de sleutel tot welbevinden constructief denken is.

Over de schrijver

Zelfoprichtend vermogen compassievol terugbrengen in je leven, dat is wat ik doe.

Opgegroeid in een generatie van zeevarenden, heeft de zee en met name de horizon een grote aantrekkingskracht op mij. Ik zie mezelf als waarnemer, ik houd van de natuur, het zintuiglijk genieten van de goede dingen des levens. De liefde in mijn leven is Jacqueline, haar twee kinderen Yannick en Aimée heb ik ook in mijn hart gesloten.

In mijn leven heb ik veel gelezen en veel kennis opgedaan van het brein en gedrag van de mens. Sinds 1996 ben ik zelfstandig ondernemer in Fantavisie en heb ik gewerkt als senior project manager en warmhearted life coach om me inmiddels te specialiseren om mensen zoals jij, die een groot verschil kunnen maken in onze wereld, hun zelfoprichtend vermgoen weer te laten spreken. Ik ben CEO fluisteraar. Dat ben ik echt.

Reactie plaatsen